• canesten去除灰指甲特惠装在aliva药房有售

    发布:2016年10月10日 | 分类: 医药保健 | 商家: aliva
    Canesten 治疗指甲真菌/灰指甲套装 (包含喷雾一只,一只10g软膏+1支刮勺+胶布),可以根治轻度到 中度的灰指甲,每天洗脚后尽量减掉灰指甲,然后喷喷雾,再之后上软膏,然后用盒子里带的胶布把灰指甲包起来,每天重复,坚持两周以上,6周就可以告别灰指甲。全套仅售36.96,全...
    标签:,